Hogeschoolgidsen 2013 - 2014

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, hierna te noemen: 'de Wet', schrijft voor dat er voor elke opleiding een studentstatuut (art. 7.59), een Onderwijs- en Examenregeling (OER) en studie-informatie beschikbaar moeten zijn.

Alle onderdelen die betrekking hebben op de rechtspositie van de student zijn bij Hogeschool Rotterdam ondergebracht in één document: de Hogeschoolgids. Hieronder vind je voor elk instituut een actuele hogeschoolgids. 

Naast deze hogeschoolgids zijn er geen (eigen instituut-) reglementen, documenten en dergelijke meer die betrekking hebben op de rechtspositie van studenten.  De bepalingen die hogeschoolbreed gelden, zijn vastgelegd in het algemene deel van de hogeschoolgids en worden het instellingsgedeelte genoemd De bepalingen die opleidingsspecifiek zijn, zijn vastgelegd in het opleidingsspecifieke deel van de hogeschoolgids en worden het instituutsgedeelte  genoemd.

Bacheloropleidingen

Bacheloropleidingen van de Rotterdam Mainport University of Applied Sciences (RMU)

Associate-degree-programma's van de Rotterdam Academy (RAC)

Bekostigde masteropleidingen

Postinitiële masteropleidingen

Voor hogeschoolgidsen van voorgaande jaren, kun je een e-mail sturen naar: s.lamkadmi-el.moussati@hr.nl.