Rotterdams Onderwijs Model

Al onze opleidingen zijn conform het Rotterdams Onderwijs Model (ROM) vormgegeven. Dit bestaat uit drie elementen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

Kennisgestuurd Onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat studenten een stevige basis aan theorie en vaardigheden meekrijgen in het curriculum. Kennis is een essentieel onderdeel bij een goede beroepsopleiding

Praktijkgestuurd Onderwijs

Een beroep leer je vooral in de praktijk. Vanaf het eerste jaar zijn al onze studenten in de praktijk actief. Veelal gebeurt dat door te werken aan echte praktijkopdrachten van echte opdrachtgevers. Studenten werken aan een project en geven de resultaten terug aan de opdrachtgever (bijvoobreeld een aannemersbedrijf). OIIO noemen we dat, dat staat voor Outside In - Inside Out. Een voorbeeld van zo'n project zie je hieronder.

Studentgestuurd Onderwijs

Elke student is anders. We willen aandacht geven aan elke individuele student. Dat begint al met een startgesprek bij binnenkomst in de hogeschool. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Verder vinden wij het zeer belangrijk dat een student ook zelf programmaonderdelen kan kiezen. Daarover hebben wij de zgn. keuzevakken waar je op in kunt tekenen en een groot aanbod van minors (specialisaties) in het vierde jaar. 

Bij onze aandacht voor onze studenten hoort ook een zeer regelmatig contact met docenten via lessen, begeleiding etc. Elke voltijdstudent krijgt gemiddeld 19 klokuren contacttijd met een docent in de eerste twee jaren.