Kennisbruggen

Schakel tussen kennisinstelling en mkb

Kennisbruggen is de schakel tussen kennis, die bij de verschillende kennisinstituten en onderwijsinstellingen aanwezig is, en het midden- en kleinbedrijf. Kennisbruggen is een samenwerkingsverband van Kennisalliantie, KvK en een groot aantal kennisinstellingen in de regio Zuid- Holland, waaronder Hogeschool Rotterdam.

Kennisbruggen brengt onderwijsinstellingen, bedrijven en kenniswerkers (afstudeerders op universitair en hboniveau) bij elkaar. In december 2009 is dit samenwerkingsverband van start gegaan. Het doel is innovatieve ontwikkelingen binnen het mkb te stimuleren, door gericht kennis in te zetten daar waar vraag naar is. Bedrijven staan voor innovatieve uitdagingen en afstuderende studenten en professionals hebben de kennis om deze op te lossen. Het is mogelijk dat na gebleken geschiktheid tijdens een Kennismatch de student in dienst treedt als innovation officer. Ook kan met een kennisgift nog extra expertise worden ingezet.

Innovatieprijs
Jaarlijks wordt De Kennisbruggen Innovatieprijs uitgereikt aan een student of groep studenten die een (afstudeer)opdracht voor een mkb'er in Zuid-Holland uitvoert. In 2010 waren alle genomineerde projecten afkomstig van studenten van Hogeschool Rotterdam.